Thùng phuy sắt nắp mở 200L

thùng phuy sắt 200 lít lắp mở đai sắt

kích thước : 586*887mm

màu tuy chọn và theo yêu cầu