thùng phuy sắt gia công

thùng sắt gia công theo yêu cầu

cắt chặt theo bản vẽ theo đơn đặt