thùng phuy nhựa hai lắp nhỏ

thùng phuy nhựa hai lắp nhỏ 200 lít

thành phần nhựa HDPE thùng phuy nhựa chuyên dùng để làm phao bè cá