thùng phuy nhựa 200l hai lắp nhỏ 2đ

Thùng phuy nhựa 200L Hai lắp nhỏ

kích thước : 590*880mm

trọng lượng :10kg

màu xanh và mau trắng